WebCall
Výběr činnosti>>Výběr dne>>Výběr času>>Zadání nacionál

Vyberte čas, na kdy se chcete objednat:

Pouze doby, na které se dá ještě objednávat jsou aktivní (lze na ně kliknout).
- Objednáváte se na činnost Výdej CP
- Objednáváte se na den Pondělí 23.10.2017

 

     << Zpět     

  Kadlec elektronika WebCall